تبلیغات

ابزار وبمستر

آزمــــــــــــونـــــه

*** بــــزرگـــــتـریــن بــــــانــک ســـــــوالـــات امـــتـحـــــانــــی مـــــــدارس و موسســــات آمــــوزشـــی ایـــــران ***

آزمونه * AZMOONE
*** آزمــــــــــــــونــــــــه http://10r.10r.ir *** بــــزرگـــــتـریــن بــــــانــک ســـــــوالـــات امـــتـحـــــانــــی مـــــــدارس و موسســــات آمــــوزشـــی ایـــــران ***

آزمونه * AZMOONE
sakhtkoshan-sjt 
::::: به سایت " آزمـــــــــــــو نـــــه " خوش آمدید ::::: http://10r.10r.ir :::::
نویسندگان آزمــــونـــه
ابر برچسب ها
نمونه سوالات شیمی اول دبیرستان نمونه سوالات فیزیك 1 سطح هوش IQ علوم زیستی اول دبیرستان زبان انگلیسی اول دبیرستان نمونه سوالات ادبیات فارسی 1 نمونه سوالات زبان انگلیسی 1 علوم سوم ابتدایی ریاضی اول دبیرستان جغرافیا 5 شیمی اول دبیرستان آزمون تعیین سطح IQ بازی مراکز بانگ سوالات اول دبیرستان نمونه سوالات دین و زندگی 1 نمونه آزمون جامع ادبیات فارسی پنجم ابتدایی / مهران اشکانی نمونه آزمون جامع ادبیات فارسی 5 ابتدایی / مهران اشکانی نمونه سوالات زبان انگلیسی اول دبیرستان فارسی سوم ابتدایی نمونه سوالات دین و زندگی / اول دبیرستان1 هوش IQ جغرافیا آموزش مجازی + بازی بانک سوالات امتحانی مدارس ایران مطالعات اجتماعی اول دبیرستان جغرافیا ابتدایی نمونه سوالات فارسی اول دبیرستان زبان فارسی اول دبیرستان اجتماعی اول دبیرستان نمونه آزمون جامع آنلاین تحت سایت به همراه ارائه نتیجه و امتیاز و نمونه سوالات زبان فارسی اول دبیرستان بانک سوالات اول دبیرستان نمونه سوالات زبان فارسی 1 آموزش مجازی نمونه سوالات مطالعات اجتماعی 1 نمونه سوالات علوم زیستی ادبیات فارسی اول دبیرستان زبان اول دبیرستان نمونه سوالات فیزیک اول دبیرستان بازی مراکز استانها _ جغرافیا 5 ابتدایی مراکز استانها نمونه سوالات ریاضی 1 اجتماعی سوم ابتدایی نمونه سوالات مطالعات اجتماعی اول دبیرستان جغرافیا 5 ابتدایی نمونه سوالات شیمی 1 بازی مراکز استانها فیزیک اول دبیرستان ریاضی سوم ابتدایی
آزمون علمی پایه پنجم ابتدایی (2)

  مدت پاسخگویی : 45دقیقه


1- كدام یك از شهرهای زیر در استان شما قرار ندارد؟  الف :سربیشه                  ب :طبس               ج :درمیان                        د :فردوس  


َ2- نسبت وسعت ناحیه ی كناره ی دریای خزر به جمعیت آن چگونه است ؟


الف: زیاد است به كم                  ب: زیاد است به زیاد                       

 ج: كم است به زیاد                    د: كم است به كم


3- مهمترین محصول جلگه های شمال ایران كدام است ؟ ..


   الف: برنج                 ب: گندم                  ج: پسته                         د: توتون


4- كدام گزینه بیان كننده ی مهمترین منابع گاز در كشور ماست ؟


الف: ناحیه ی خانگیران ، استان خراسان رضوی  

                            

   ب: ناحیه ی آغاجاری ، استان خوزستان


ج:منابع پارس جنوبی  در استان بوشهر                    د: هر سه مورد


5- سنگ آهن مورد نیاز كارخانه ی ذوب آهن ایران از كجا تاٴمین می شود؟


  الف : معادن سنگ آهن استان اصفهان          ب : معادن سنگ آهن استان اراك


   ج : معادن سنگ آهن استان خوزستان          د  : معادن سنگ آهن استان یزد


6- همسایگان شرقی ایران كدامند ؟  


الف: تركیه ، عراق        ب:  ارمنستان، نخجوان


       

 ج: تركمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان          د: افغانستان، پاكستان


7- مهمترین رود تركمنستان كدام است ؟


  الف : آمودریا                  ب: ارس                ج: تجن                     د: اترک


8- مرکز ارمنستان کدام یک از شهرهای زیر است؟


الف: باکو               ب: ایروان             ج: عشق آباد                        د: نخجوان


9- رود پرآبی که از اتصال دو رود دجله و فرات به وجود می آید چه نام دارد؟


الف: اروند رود               ب : کارون              ج : شط العرب              د: قزل ایرماق


10- کوه های هندوکش در کدام کشور قرار گرفته است؟


الف: افغانستان                ب: ترکمنستان              ج: ترکیه               د: پاکستان11- به برگزیده شدن حضرت محمد (ص) از طرف خداوند برای پیامبری ، چه می گویند؟


الف: خلافت                    ب : بعثت            ج: بیعت                           د: امامت


12- پیامبر(ص) اولین حکومت اسلامی را در کدام شهر تشکیل داد؟


الف: مکه                       ب: مدینه              ج: حجاز                    د:حبشه


13- کدام جمله در باره ی خوارج درست است؟


الف: این گروه در ابتدا از پیروان حضرت علی (ع) بودند.                       


 ب: این گروه خلافت حضرت علی (ع) را قبول نداشتند.


ج: این گروه خلافت معاویه را قبول نداشتند.                  د: همه ی موارد درست است.


14- مؤسس سلسله ی قاجاریه که بود؟


الف: کریم خان                 ب: آقامحمدخان      ج: نادرشاه                 فتحعلی شاه


15- کدام پادشاه مذهب شیعه را در کشور رسمیت داد؟


الف: شاه عباس       ب: محمدعلی شاه            ج: ناصرالدین شاه        د: شاه اسماعیل


16- پایتخت نادرشاه کدام شهر بود؟


الف: مشهد               ب: اصفهان                    ج: تهران                    د: دهلی

_ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

17- اگر حكومت با همكاری مردم ، صنعت و كشاورزی را گسترش دهد تا شغل های بیشتری ایجاد شود، به كدام وظیفه ی خود عمل كرده است؟


   الف: گسترش آموزش و پرورش   

      

 ب: نگهبانی از استقلال كشور      ج: پاسداری از اسلام              د: مبارزه با فقر


18- چهار چیز مشترک میان همه ی مسلمانان جهان چیست؟


الف: خدا ، قبله ، امام ، پیامبر                    ب: خدا ، کتاب آسمانی  ، امام ، قبله


ج: خدا ، کتاب آسمانی ، پیامبر، قبله             د: خدا ، کتاب آسمانی ، پیامبر ، امام


19- کدام یک قوانین را در کشور اجرا می کند؟


الف: آموزش و پرورش        ب: دادگستری              ج: دولت    د: مجلس شورای اسلامی


20- حضرت آیت الله خامنه ای در چه تاریخی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی ایران انتخاب شد؟


الف:سال 1368                ب: سال 1357            ج: سال 1359          د: سال 1367


21- كدام یك از موارد زیر مربوط به وضع مولكول ها در مواد مایع است؟


      . الف : مولكول ها مانند دانه های زنجیر به هم وصل شده اند


       ب : ربایش آن ها بسیار زیاد است.


     . د : الف و ج               . ج : مولكول ها می توانند آزادانه روی هم سُر بخورند


22- اگر یك قطعه آهن را اول تكه تكه كنیم و بعد آن قدر حرارت دهیم كه ذوب شود در آهن چه نوع تغییری رخ داده است؟


الف: شیمیایی          ب: فیزیكی      ج: فیزیكی و بعد شیمیایی       د: شیمیایی و بعد فیزیكی 


23- در كدام یك  از وسایل زیر موتور الكتریكی به كار نرفته است؟


    الف: یخچال                         ب: ضبط صوت             ج: رادیو           د:جارو برقی


24- مقدار نیرویی كه برای بالابردن یك جسم به وسیله ی اهرم به كار می رود ، به چه چیزی بستگی ندارد؟


   الف: ارتفاع تكیه گاه              ب: فاصله ی جسم تا تكیه گاه       


 ج:فاصله ی نیرو تا تكیه گاه                      د: جرم جسم


25- جنس هسته و پوسته ی زمین به ترتیب از چیست؟


  الف:نیكل و سنگ   -آهن                 ب: سنگ-   آهن ونیكل            


 ج: نیكل  -  سنگ                د: آهن و نیكل  - سنگ


26- كدام یك از جانداران ساده ی زیر در بستنی سازی و تهیه ی خمیر دندان مورد استفاده قرارمی گیرد؟


  الف: باكتری                ب: قارچ                ج: جلبك                 د: مخمرها


27- در خرابی های حاصل از زمین لرزه كدام عامل دخالت کمتری دارد؟


  الف:استحكام زمین                    ب:شدت زمین لرزه                     


 ج: استحكام ساختمان                    د: زمان وقوع زلزله


28- اساسی ترین نقش باكتری ها و قارچ ها كدام است؟              


الف: تولید دارو و مواد برای انسان                    ب: بیماری زایی در جانوران        


ج: تجزیه و پوسیدگی مواد                                   د: بیماری زایی در گیاهان


29- آزمایش یورستن منجر به کدام نتیجه شد؟


الف: بیشتر بیماری ها به علت وجود میکروب ها ایجاد می شوند.                   


 ب: گیاهان نمک ها را از خاک می گیرند.


ج: کپک ها ممکن است مانع رشد باکتری ها شوند.                                    


  د: بعضی از قارچ های ذره بینی بیماری زا هستند.


30- کدام عبارت غلط است؟


الف: یکی از راه های درمان شخص مبتلا به سرخک ، استفاده از واکسن سرخک است.


ب: فاصله ی سطح زمین تا مرکز آن حدود 6400 کیلومتر است.


ج: باکتری ها به روش تقسیم شدن و قارچ ها به وسیله ی هاگ تولید مثل می کنند.


د: ردّپای جانوارن قدیمی که بر روی سنگ ها باقی مانده است نیز یک سنگواره است.


31- عدد « ده میلیارد و سیزده هزار » چند رقمی است؟


الف: هفت رقمی        ب: هشت رقمی                ج: یازده رقمی              د: دوازده رقمی


- 32  حاصل عبارت روبرو کدام است؟      چهار و چهار هفتم منهای سه و شش پنجم


الف: یک و بیست و دو سی و پنجم          ب: سیزده سی و پنجم     


ج:  بیست و دو سی و پنجم            د :  یک و سیزده سی و پنجم            33-  خمس 60 تا برابر است با:             


 الف) 30 تا                    ب) 20 تا                   ج)15 تا                 د) 12 تا


34-  کدام دسته از اعداد زیر بر 6 بخشپذیر است؟


الف)36 و 513                                ب) 42 و 702                             


  ج) 86 و 906                         د) 24 و 40 


35- یک کیلومتر مربع چند هکتار است؟


الف:  1 هکتار          ب: 10 هکتار          ج: 100 هکتار      د: 1000 هکتار


36-  كدام گزینه درست است؟


الف:   2/7 سانتیمتر = 72 میلیمتر                     ب:    3/4  متر = 4300 سانتیمتر


ج: 35/2 کیلوگرم = 2035 گرم                         د: همه ی موارد صحیح است.


37-   %40 عددی 160 تا شده است .خود آن عدد چند بوده است؟


الف: 4               ب: 400                 ج: 84                     د: 16


38-  حاصل جمع دو عدد مرکب 35   46  5  و  25  13  4 کدام عدد است؟


الف:  10                      ب:     1    60      9                        


  ج:  60     59       9                      د: 59       10


39- کدام دو عدد با هم برابرند


الف: 80/2 و 8/2                    ب: 05/4   و  5/4           


   ج:  090/8    و 90/80               د: الف و ب هر دو صحیح است


40-حجم یک مکعب مستطیل 96 سانتیمتر مکعب است. اگر طول و عرض آن 3 و4  سانتیمتر باشد ارتفاع آن چند سانتیمتر است؟


الف: 7 سانتیمتر                 ب: 89 سانتیمتر       ج: 12 سانتیمتر        د: 8 سانتیمتر


موفق باشید.
طبقه بندی: آزمونهای جامع پایه پنجم ابتدایی،
برچسب ها: آزمون علمی پایه پنجم ابتدایی،
[ جمعه 15 اردیبهشت 1391 ] [ ساعت 23 و 41 دقیقه و 36 ثانیه ] [ Mehraan ]
نظرات
.: Weblog Themes By Posteh :.

** آزمــــــــــــو نـــــــه **

آزمون های درسی / علمی / جامع / تکوینی / مرحله ای / تکمیلی / تستی / تشریحی / تیزهوشان / نمونه و...
آرشیو مطالب آزمــــونـــه
آخرین مطالب آزمــــونـــه
لیست آخرین مطالب
موضوعات آزمــــونـــه
آمار ســـایــت آزمـــــونــــه
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :