تبلیغات

ابزار وبمستر

آزمــــــــــــونـــــه

*** بــــزرگـــــتـریــن بــــــانــک ســـــــوالـــات امـــتـحـــــانــــی مـــــــدارس و موسســــات آمــــوزشـــی ایـــــران ***

آزمونه * AZMOONE
*** آزمــــــــــــــونــــــــه http://10r.10r.ir *** بــــزرگـــــتـریــن بــــــانــک ســـــــوالـــات امـــتـحـــــانــــی مـــــــدارس و موسســــات آمــــوزشـــی ایـــــران ***

آزمونه * AZMOONE
sakhtkoshan-sjt 
::::: به سایت " آزمـــــــــــــو نـــــه " خوش آمدید ::::: http://10r.10r.ir :::::
نویسندگان آزمــــونـــه
ابر برچسب ها
علوم زیستی اول دبیرستان ریاضی سوم ابتدایی نمونه سوالات ریاضی 1 بازی مراکز نمونه سوالات شیمی اول دبیرستان علوم سوم ابتدایی ادبیات فارسی اول دبیرستان نمونه سوالات زبان فارسی اول دبیرستان نمونه سوالات علوم زیستی جغرافیا نمونه سوالات دین و زندگی 1 اجتماعی سوم ابتدایی زبان انگلیسی اول دبیرستان مطالعات اجتماعی اول دبیرستان شیمی اول دبیرستان آزمون تعیین سطح IQ بانک سوالات اول دبیرستان نمونه سوالات شیمی 1 ریاضی اول دبیرستان زبان اول دبیرستان نمونه آزمون جامع آنلاین تحت سایت به همراه ارائه نتیجه و امتیاز و نمونه سوالات مطالعات اجتماعی 1 نمونه سوالات مطالعات اجتماعی اول دبیرستان نمونه سوالات فیزیک اول دبیرستان مراکز استانها بازی مراکز استانها نمونه سوالات فیزیك 1 نمونه سوالات فارسی اول دبیرستان نمونه سوالات زبان انگلیسی اول دبیرستان آموزش مجازی + بازی بانک سوالات امتحانی مدارس ایران نمونه سوالات دین و زندگی / اول دبیرستان1 فیزیک اول دبیرستان نمونه آزمون جامع ادبیات فارسی پنجم ابتدایی / مهران اشکانی سطح هوش IQ زبان فارسی اول دبیرستان اجتماعی اول دبیرستان نمونه سوالات زبان فارسی 1 جغرافیا 5 ابتدایی نمونه سوالات ادبیات فارسی 1 جغرافیا 5 فارسی سوم ابتدایی بازی مراکز استانها _ جغرافیا 5 ابتدایی نمونه سوالات زبان انگلیسی 1 نمونه آزمون جامع ادبیات فارسی 5 ابتدایی / مهران اشکانی هوش IQ آموزش مجازی بانگ سوالات اول دبیرستان جغرافیا ابتدایی
آزمون علمی پایه پنجم ابتدایی (2)

  مدت پاسخگویی : 45دقیقه


1- كدام یك از شهرهای زیر در استان شما قرار ندارد؟  الف :سربیشه                  ب :طبس               ج :درمیان                        د :فردوس  


َ2- نسبت وسعت ناحیه ی كناره ی دریای خزر به جمعیت آن چگونه است ؟


الف: زیاد است به كم                  ب: زیاد است به زیاد                       

 ج: كم است به زیاد                    د: كم است به كم


3- مهمترین محصول جلگه های شمال ایران كدام است ؟ ..


   الف: برنج                 ب: گندم                  ج: پسته                         د: توتون


4- كدام گزینه بیان كننده ی مهمترین منابع گاز در كشور ماست ؟


الف: ناحیه ی خانگیران ، استان خراسان رضوی  

                            

   ب: ناحیه ی آغاجاری ، استان خوزستان


ج:منابع پارس جنوبی  در استان بوشهر                    د: هر سه مورد


5- سنگ آهن مورد نیاز كارخانه ی ذوب آهن ایران از كجا تاٴمین می شود؟


  الف : معادن سنگ آهن استان اصفهان          ب : معادن سنگ آهن استان اراك


   ج : معادن سنگ آهن استان خوزستان          د  : معادن سنگ آهن استان یزد


6- همسایگان شرقی ایران كدامند ؟  


الف: تركیه ، عراق        ب:  ارمنستان، نخجوان


       

 ج: تركمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان          د: افغانستان، پاكستان


7- مهمترین رود تركمنستان كدام است ؟


  الف : آمودریا                  ب: ارس                ج: تجن                     د: اترک


8- مرکز ارمنستان کدام یک از شهرهای زیر است؟


الف: باکو               ب: ایروان             ج: عشق آباد                        د: نخجوان


9- رود پرآبی که از اتصال دو رود دجله و فرات به وجود می آید چه نام دارد؟


الف: اروند رود               ب : کارون              ج : شط العرب              د: قزل ایرماق


10- کوه های هندوکش در کدام کشور قرار گرفته است؟


الف: افغانستان                ب: ترکمنستان              ج: ترکیه               د: پاکستان11- به برگزیده شدن حضرت محمد (ص) از طرف خداوند برای پیامبری ، چه می گویند؟


الف: خلافت                    ب : بعثت            ج: بیعت                           د: امامت


12- پیامبر(ص) اولین حکومت اسلامی را در کدام شهر تشکیل داد؟


الف: مکه                       ب: مدینه              ج: حجاز                    د:حبشه


13- کدام جمله در باره ی خوارج درست است؟


الف: این گروه در ابتدا از پیروان حضرت علی (ع) بودند.                       


 ب: این گروه خلافت حضرت علی (ع) را قبول نداشتند.


ج: این گروه خلافت معاویه را قبول نداشتند.                  د: همه ی موارد درست است.


14- مؤسس سلسله ی قاجاریه که بود؟


الف: کریم خان                 ب: آقامحمدخان      ج: نادرشاه                 فتحعلی شاه


15- کدام پادشاه مذهب شیعه را در کشور رسمیت داد؟


الف: شاه عباس       ب: محمدعلی شاه            ج: ناصرالدین شاه        د: شاه اسماعیل


16- پایتخت نادرشاه کدام شهر بود؟


الف: مشهد               ب: اصفهان                    ج: تهران                    د: دهلی

_ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

17- اگر حكومت با همكاری مردم ، صنعت و كشاورزی را گسترش دهد تا شغل های بیشتری ایجاد شود، به كدام وظیفه ی خود عمل كرده است؟


   الف: گسترش آموزش و پرورش   

      

 ب: نگهبانی از استقلال كشور      ج: پاسداری از اسلام              د: مبارزه با فقر


18- چهار چیز مشترک میان همه ی مسلمانان جهان چیست؟


الف: خدا ، قبله ، امام ، پیامبر                    ب: خدا ، کتاب آسمانی  ، امام ، قبله


ج: خدا ، کتاب آسمانی ، پیامبر، قبله             د: خدا ، کتاب آسمانی ، پیامبر ، امام


19- کدام یک قوانین را در کشور اجرا می کند؟


الف: آموزش و پرورش        ب: دادگستری              ج: دولت    د: مجلس شورای اسلامی


20- حضرت آیت الله خامنه ای در چه تاریخی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی ایران انتخاب شد؟


الف:سال 1368                ب: سال 1357            ج: سال 1359          د: سال 1367


21- كدام یك از موارد زیر مربوط به وضع مولكول ها در مواد مایع است؟


      . الف : مولكول ها مانند دانه های زنجیر به هم وصل شده اند


       ب : ربایش آن ها بسیار زیاد است.


     . د : الف و ج               . ج : مولكول ها می توانند آزادانه روی هم سُر بخورند


22- اگر یك قطعه آهن را اول تكه تكه كنیم و بعد آن قدر حرارت دهیم كه ذوب شود در آهن چه نوع تغییری رخ داده است؟


الف: شیمیایی          ب: فیزیكی      ج: فیزیكی و بعد شیمیایی       د: شیمیایی و بعد فیزیكی 


23- در كدام یك  از وسایل زیر موتور الكتریكی به كار نرفته است؟


    الف: یخچال                         ب: ضبط صوت             ج: رادیو           د:جارو برقی


24- مقدار نیرویی كه برای بالابردن یك جسم به وسیله ی اهرم به كار می رود ، به چه چیزی بستگی ندارد؟


   الف: ارتفاع تكیه گاه              ب: فاصله ی جسم تا تكیه گاه       


 ج:فاصله ی نیرو تا تكیه گاه                      د: جرم جسم


25- جنس هسته و پوسته ی زمین به ترتیب از چیست؟


  الف:نیكل و سنگ   -آهن                 ب: سنگ-   آهن ونیكل            


 ج: نیكل  -  سنگ                د: آهن و نیكل  - سنگ


26- كدام یك از جانداران ساده ی زیر در بستنی سازی و تهیه ی خمیر دندان مورد استفاده قرارمی گیرد؟


  الف: باكتری                ب: قارچ                ج: جلبك                 د: مخمرها


27- در خرابی های حاصل از زمین لرزه كدام عامل دخالت کمتری دارد؟


  الف:استحكام زمین                    ب:شدت زمین لرزه                     


 ج: استحكام ساختمان                    د: زمان وقوع زلزله


28- اساسی ترین نقش باكتری ها و قارچ ها كدام است؟              


الف: تولید دارو و مواد برای انسان                    ب: بیماری زایی در جانوران        


ج: تجزیه و پوسیدگی مواد                                   د: بیماری زایی در گیاهان


29- آزمایش یورستن منجر به کدام نتیجه شد؟


الف: بیشتر بیماری ها به علت وجود میکروب ها ایجاد می شوند.                   


 ب: گیاهان نمک ها را از خاک می گیرند.


ج: کپک ها ممکن است مانع رشد باکتری ها شوند.                                    


  د: بعضی از قارچ های ذره بینی بیماری زا هستند.


30- کدام عبارت غلط است؟


الف: یکی از راه های درمان شخص مبتلا به سرخک ، استفاده از واکسن سرخک است.


ب: فاصله ی سطح زمین تا مرکز آن حدود 6400 کیلومتر است.


ج: باکتری ها به روش تقسیم شدن و قارچ ها به وسیله ی هاگ تولید مثل می کنند.


د: ردّپای جانوارن قدیمی که بر روی سنگ ها باقی مانده است نیز یک سنگواره است.


31- عدد « ده میلیارد و سیزده هزار » چند رقمی است؟


الف: هفت رقمی        ب: هشت رقمی                ج: یازده رقمی              د: دوازده رقمی


- 32  حاصل عبارت روبرو کدام است؟      چهار و چهار هفتم منهای سه و شش پنجم


الف: یک و بیست و دو سی و پنجم          ب: سیزده سی و پنجم     


ج:  بیست و دو سی و پنجم            د :  یک و سیزده سی و پنجم            33-  خمس 60 تا برابر است با:             


 الف) 30 تا                    ب) 20 تا                   ج)15 تا                 د) 12 تا


34-  کدام دسته از اعداد زیر بر 6 بخشپذیر است؟


الف)36 و 513                                ب) 42 و 702                             


  ج) 86 و 906                         د) 24 و 40 


35- یک کیلومتر مربع چند هکتار است؟


الف:  1 هکتار          ب: 10 هکتار          ج: 100 هکتار      د: 1000 هکتار


36-  كدام گزینه درست است؟


الف:   2/7 سانتیمتر = 72 میلیمتر                     ب:    3/4  متر = 4300 سانتیمتر


ج: 35/2 کیلوگرم = 2035 گرم                         د: همه ی موارد صحیح است.


37-   %40 عددی 160 تا شده است .خود آن عدد چند بوده است؟


الف: 4               ب: 400                 ج: 84                     د: 16


38-  حاصل جمع دو عدد مرکب 35   46  5  و  25  13  4 کدام عدد است؟


الف:  10                      ب:     1    60      9                        


  ج:  60     59       9                      د: 59       10


39- کدام دو عدد با هم برابرند


الف: 80/2 و 8/2                    ب: 05/4   و  5/4           


   ج:  090/8    و 90/80               د: الف و ب هر دو صحیح است


40-حجم یک مکعب مستطیل 96 سانتیمتر مکعب است. اگر طول و عرض آن 3 و4  سانتیمتر باشد ارتفاع آن چند سانتیمتر است؟


الف: 7 سانتیمتر                 ب: 89 سانتیمتر       ج: 12 سانتیمتر        د: 8 سانتیمتر


موفق باشید.
طبقه بندی: آزمونهای جامع پایه پنجم ابتدایی،
برچسب ها: آزمون علمی پایه پنجم ابتدایی،
[ شنبه 16 اردیبهشت 1391 ] [ ساعت 00 و 41 دقیقه و 36 ثانیه ] [ Mehraan ]
نظرات
.: Weblog Themes By Posteh :.

** آزمــــــــــــو نـــــــه **

آزمون های درسی / علمی / جامع / تکوینی / مرحله ای / تکمیلی / تستی / تشریحی / تیزهوشان / نمونه و...
آرشیو مطالب آزمــــونـــه
آخرین مطالب آزمــــونـــه
لیست آخرین مطالب
موضوعات آزمــــونـــه
آمار ســـایــت آزمـــــونــــه
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :