تبلیغات

ابزار وبمستر

آزمــــــــــــونـــــه

*** بــــزرگـــــتـریــن بــــــانــک ســـــــوالـــات امـــتـحـــــانــــی مـــــــدارس و موسســــات آمــــوزشـــی ایـــــران ***

آزمونه * AZMOONE
*** آزمــــــــــــــونــــــــه http://10r.10r.ir *** بــــزرگـــــتـریــن بــــــانــک ســـــــوالـــات امـــتـحـــــانــــی مـــــــدارس و موسســــات آمــــوزشـــی ایـــــران ***

آزمونه * AZMOONE
sakhtkoshan-sjt 
::::: به سایت " آزمـــــــــــــو نـــــه " خوش آمدید ::::: http://10r.10r.ir :::::
نویسندگان آزمــــونـــه
ابر برچسب ها
جغرافیا ادبیات فارسی اول دبیرستان زبان انگلیسی اول دبیرستان بازی مراکز استانها نمونه سوالات ریاضی 1 علوم زیستی اول دبیرستان فیزیک اول دبیرستان نمونه سوالات فارسی اول دبیرستان ریاضی سوم ابتدایی زبان فارسی اول دبیرستان نمونه سوالات علوم زیستی علوم سوم ابتدایی بانک سوالات امتحانی مدارس ایران نمونه سوالات شیمی اول دبیرستان بانک سوالات اول دبیرستان آزمون تعیین سطح IQ نمونه سوالات زبان انگلیسی اول دبیرستان شیمی اول دبیرستان ریاضی اول دبیرستان نمونه سوالات زبان فارسی اول دبیرستان نمونه سوالات مطالعات اجتماعی اول دبیرستان اجتماعی سوم ابتدایی نمونه سوالات دین و زندگی / اول دبیرستان1 آموزش مجازی + بازی جغرافیا 5 نمونه سوالات فیزیك 1 زبان اول دبیرستان نمونه سوالات شیمی 1 نمونه سوالات فیزیک اول دبیرستان جغرافیا ابتدایی بازی مراکز استانها _ جغرافیا 5 ابتدایی نمونه سوالات زبان فارسی 1 نمونه سوالات مطالعات اجتماعی 1 نمونه سوالات ادبیات فارسی 1 نمونه آزمون جامع ادبیات فارسی 5 ابتدایی / مهران اشکانی نمونه سوالات زبان انگلیسی 1 بانگ سوالات اول دبیرستان اجتماعی اول دبیرستان فارسی سوم ابتدایی آموزش مجازی سطح هوش IQ مطالعات اجتماعی اول دبیرستان نمونه آزمون جامع آنلاین تحت سایت به همراه ارائه نتیجه و امتیاز و نمونه آزمون جامع ادبیات فارسی پنجم ابتدایی / مهران اشکانی نمونه سوالات دین و زندگی 1 بازی مراکز هوش IQ مراکز استانها جغرافیا 5 ابتدایی
آزمون علمی پایه پنجم

فارسی بنویسیم

1-بعضی از تلفن ها دارای دستگاهی به نام ...... هستند.

الف)پیام رسان        ب)پیام بر   ج)پیام گیر     د)پیام آور 

2- میخواستم معنی قطور را بدانم به همین خاطر به .....مراجعه کردم.

الف)زندگی نامه    ب)سفر نامه     ج)لغت نامه    د)دایرة المعارف

3- کدام شخصیت زیرپزشک بود؟

الف)گالیله   ب)دکتر حسابی   ج)آذر اندامی   د)ادیسون

4- هم خانواده     (صبر)  کدام است؟

الف)سرززده   ب)صمیمی    ج) صابر    د)صامت

5- مفرد مسائل کدام است؟

الف) مسئله   ب) مسئول   ج) مسموم   د) سم

6- متضاد کلمه (غمگین) کدام است؟

الف) ناراحت   ب) خوشحال   ج) خندان   د) گریان

7- در بیت زیر ردیف کدام هست؟

بخور تا توانی به بازوی خویش       که  سعیت  بود در ترازوی خویش

الف)بازو،ترازو            ب)خویش،خویش         ج)بازو  ،خویش           د) توانی ،سعیت

8-کدام کلمه از نظر املایی غلط نوشته شده؟

الف)بالاخره   ب)محفوظ   ج)نقاط    د)ازدهام

9- زمان فعل جمله  زیر  را مشخص کنید

ما  راه   بزرگان را خواهیم پیمود.

الف)ماضی   ب)آینده   ج)مضارع   د)هر سه مورد

10-با توجه به جمله زیر نهاد وگزاره در کدام یک از موارد زیر درست می باشد؟

کتاب  دانش انسان را گسترش می دهد.

الف)کتاب   دانش انسان را گسترش میدهد.

     نهاد         گزاره

ب)کتاب دانش  انسان را گسترش میدهد

    نهاد             گزاره

ج)کتاب دانش انسان   را گسترش میدهد

     نهاد                  گزاره

د)کتاب دانش انسان را گسترش    میدهد.

    نهاد                               گزاره

---------------------------------------------------------------------------

جغرافیا

1-   مهم ترین استان تولید چای درکشور کدام است؟

الف)مازنداران      ب)گلستان   ج)گیلان     د)بوشهر

 

2-مرکز استان سیستان بلوچستان کدام شهر هست؟

الف)زاهدان     ب)اهواز     ج)ساری      د)شیراز

 

3-منابع  گازی پارس جنوبی درکدام استان قرار دارد؟

الف)کرمان      ب)بوشهر      ج)خراسان      د)خوزستان

4- دو محصول کشاورزی ایران که به کشور های دیگر جهان صادر می شود کدام مورد زیر است؟

الف) گندم وجو     ب) پسته وخرما      ج) پنبه وچای      د) چای وگندم

5- مهم ترین استان نفت خیز کشور ما چه نام دارد؟

الف)تهران     ب)خوزستان     ج)خراسان شمالی     د)کرمانشاه

6- نیشکر محصول کدام استان است؟

الف)بوشهر     ب) تهران     ج)خوزستان     د)فارس

7- پر جمعیت ترین ناحیه ایران کدام است؟

الف)ناحیه کوهستانی     ب)ناحیه خزری     ج)ناحیه  گرم وخشک      د)ناحیه کوهپایه ای

8-علت رفتن ایلات وعشایر به ییلاق وقشلاق درمورد کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف)چراندن دام ها

ب)برای شناسایی مناطق حاصل خیز

ج)برای فرار از گرما وسرما

د)الف وب

9- دواستان کناره ی دریای عمان را نام ببرید؟

الف) بوشهر,خوزستان      ب)تهران،خوزستان      ج)خراسان رضوی،خوزستان

          د)هرمزگان،سیستان و بلوچستان

10-سه شهر پر جمعیت ایران کدام است؟

الف)اصفهان، مشهد، تبریز       ب)تهران، مشهد، اصفهان      ج)تهران، مشهد، ساری    د)اصفهان، کرمان، تبریز

-------------------------------------------------------------------------

تاریخ ومدنی

1-به اختلافات وشکایات رسیدگی میکند.

الف)دولت      ب)رهبری      ج)دادگاه     د)مجلس

2-بالاترین مقام کشور چه مقامی است؟

الف)رئیس جمهور    ب)رهبری    ج)قوه مقننه     د)قوه قضاییه

3-چه کسی قوانین را تصویب میکند؟

الف)قوه مقننه    ب)قوه قضاییه    ج)رهبری    د)قانون اساسی

4-مهم ترین قانون هر کشور کدام است؟

الف)قانون کشوری    ب)قانون اساسی    ج)قانون اسلامی    د)هر سه مورد

5-حضرت آیت الله خامنه ای در چه تاریخی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی ایران انتخاب شد؟

الف)  1368   ب)1357      ج)  1359      د)1367

6- انقلاب اسلامی ما برچه  پایه ای استوار است.

الف)ایمان به خدا     ب)رهبری امام خمینی (ره)      ج)وحدت مردم     د)همه موارد

7-مهم ترین شهر عربستان چه شهری است؟

الف)مکه      ب)مدینه      ج)نجف     د)کربلا

8- مسلمانان به سرپرستی چه کسی به حبشه هجرت کردند؟

الف)حضرت علی (ع)       ب)جعفرابن ابی طالب      ج)حضرت محمد (ص) د)ابوطالب

9- سر دسته مخالفان پیامبر(ص) درمکه چه کسی بود؟

الف)ابن ملجم       ب)معاویه      ج)یزید      د)ابوسفیان

10-مبداتاریخ مسلمانان چه روزی هست؟

الف)هجرت مسلمانان به حبشه         ب)تولد حضرت محمد (ص)         ج)بعثت حضرت محمد(ص)         د)هجرت پیامبر از مکه به مدینه

............................................................................................................................................................................

علوم

1-تا کنون چند نوع  اتم متفاوت شناخته شده است؟

الف)106          ب)107          ج)108          د)109

2-کدام یک از موارد زیر ترکیب است؟

الف)نمک       ب)مس        ج)آلومینیم         د) هوا

3 -کدام یک از موارد تغییر شمیایی است؟

الف)آرد کردن گندم         ب)تبخیر آب        ج)حل شدن شکر در آب      د)گوارش غذا

4-کدام یک از موارد زیر در ساختمان مولکول آب وجود دارد ؟

الف)آهن        ب)اکسیژن      ج)دی اکسید کربن      د) کربن

5-کدام دسته تغییر فیزیکی است؟

الف) ذوب شدن یخ       ب)کپک زدن نان       ج)زرد شدن برگ درختان    د)پختن نان

6- درکدام یک از تغییرات زیر خاصیت های ماده به کلی تغییر میکند؟

الف)ذوب  شدن یخ       ب)فاسد شدن غذا     ج)پاره کردن کاغذ      د)بریدن چوب

7- ربایش  در بین کدام یک بیشتر است؟

الف)جامد       ب)مایع      ج)گاز        د)هیچکدام

8- این تعریف درمورد کدام یک از موارد زیر   صحیح می باشد؟

به کوچکترین وریز ترین ذره   هر ماده ..........میگویند.

الف)اتم       ب)مولکول        ج)مخلوط         د)ترکیب

9-به وسیله ای که انجام دادن کارها را برای ما آسان میکند .......میگویند.

الف)اهرم      ب)سطح شیب دار      ج)ماشین       د)هیچکدام

10) نام علمی زنگ آهن چیست؟

الف) اکسیژن هوا       ب) رطوبت هوا       ج) اکسید آهن       د) بخار آب

-------------------------------------------------------------------------

ریاضی

1-یک پنجم 15 تا برابر است با

الف)6تا       ب)3تا       ج) 5تا      د)9تا                                              

    2ـ صدگان  میلیون  عدد    12303067506    چه رقمی قرار دارد؟

الف) 3        ب) 1       ج)0        د)6

 

۳-کدام یک از اعداد زیر بر  9 بخش پذیر است  ؟

الف)105       ب)430        ج)  1230        د)3042

۴ –درهر شانه تخم مرغ  30 تخم مرغ جا میگیرد اگر ثلث تخم مرغ ها مصرف شود چند تا  از آن ها باقی می ماند؟

الف)10       ب)12       ج)20       د)11

۵-فاطمه 36تومان پول داشت    1پولش را خرج کرد  چند تومان از پولش را خرج کرده است؟                                        4                              

                                 

الف)9         ب) 12          ج)16        د)15

۶-عدد سه میلیون و سه هزار وسه کدام است؟

الف)30003003           ب)3000303       ج)3003003       د)3030003

۷-در جای خالی (.....8587)   چه عددی باشد؟  تا عدد پنج رقمی حاصل بر  6وهم بر 9 بخش پذیر باشد ؟

الف)7         ب)9        ج) 4            د)8

 

۸- کدام دسته از اعداد زیر بر   3بخش پذیر نیستند؟

الف)51و36        ب)42و72        ج)90و 87          د)53و40

 

 

 با آرزوی توفیق روز افزون

موفق وسر بلند باشید
طبقه بندی: آزمونهای جامع پایه پنجم ابتدایی،
برچسب ها: نمونه سوالات آزمون علمی پایه پنجم (3)،
[ جمعه 15 اردیبهشت 1391 ] [ ساعت 23 و 57 دقیقه و 10 ثانیه ] [ Mehraan ]
نظرات
.: Weblog Themes By Posteh :.

** آزمــــــــــــو نـــــــه **

آزمون های درسی / علمی / جامع / تکوینی / مرحله ای / تکمیلی / تستی / تشریحی / تیزهوشان / نمونه و...
آرشیو مطالب آزمــــونـــه
آخرین مطالب آزمــــونـــه
لیست آخرین مطالب
موضوعات آزمــــونـــه
آمار ســـایــت آزمـــــونــــه
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :